Når og hvor kan du stemme?

Her finner du informasjon om når og hvor du kan stemme. Husk å ta med deg legitimasjon.

Tidligstemme

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Noen kommuner tilbyr tidligstemming i kommunens åpningstider, mens andre krever at du avtaler tid.

Ta kontakt med kommunen du ønsker å tidligstemme i for mer informasjon.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til 8. september.

Se adresser og åpningstider for forhåndsstemmelokalene.

Stemme på valgdagen

Valgdagen er 11. september. I flere kommuner er det også mulig å stemme 10. september. Disse dagene må du stemme i kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni.

Se adresser og åpningstider for alle valglokaler på valgdagen.

Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Se hvordan du stemmer på valgdagen.

Stemme på Svalbard og Jan Mayen

Fra 3. juli kan man forhåndsstemme på Svalbard og Jan Mayen.


Valgloven sier at forhåndsstemming kan foregå frem til siste fredag før valgdagen, men sysselmesteren på Svalbard kan bestemme at den skal avsluttes på et tidligere tidspunkt.

Stemme fra utlandet

Fra 3. juli til 1. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Se hvor du kan stemme i utlandet.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september.

Se hvordan du stemmer fra utlandet.

Stemme hjemme og på institusjon

Velgere som er syke eller uføre kan søke om å stemme hjemme, mens beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner kan forhåndsstemme på institusjonen.