Pressesider

Alle pressehenvendelser til direktoratet går via pressetelefonen eller på e-post.

Publisert:

Kontaktinformasjon for pressen 

Pressetelefon: 33 50 79 40

E-post: presse@valgdirektoratet.no

Pressetelefonen er betjent hverdager i tidsrommet:
09.00 - 15.00

For andre henvendelser: 33 41 29 40

Kunngjøringer som skal nå alle innbyggere annonseres i aviser som er listeført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for statsannonsering.

Logging av pressehenvendelser

Ved pressehenvendelser loggføres dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, telefonnummer, e-postadresse, hva saken gjelder og eventuell e-postutveksling.

Opplysningene blir kun brukt internt i kommunikasjonsavdelingen, og det skjer ingen utlevering av opplysningene.

Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen og henvendelsen skal logges, eller du ønsker at opplysningene som er lagret skal slettes, kan du ta kontakt med pressekontakten.

Tilgang til API

Valgdirektoratet inngår avtale med en rekke medieaktører som får tilgang til EVA for å kunne gjengi valgresultatene på egne plattformer. Fristen for å inngå en slik avtale er ved utgangen av februar i valgåret.

Les mer om pressens tilgang til EVA.

Bilder til pressebruk

Du finner et utvalg av bilder og illustrasjoner her.

Valglogo

Bruk av logo må skje i samsvar med reglene for bruk av riksvåpen som er fastsatt i kongelig resolusjon.

Her finner du valglogoen.