Stortingsvalget 2025

Partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i.

Valgurne