Fordeling av mandatene for stortingsvalget i 2025

Fordeling av mandatene for stortingsvalget i 2025

Kommunal- og distriktsdepartementet har beregnet hvor mange mandater som skal velges fra hvert valgdistrikt ved stortingsvalget i 2025.

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikter. De 169 representantene på Stortinget velges fra hvert sitt valgdistrikt. Hvor mange stortingsrepresentanter som skal velges fra hvert valgdistrikt, beregnes på grunnlag av valgdistriktenes innbyggertall og areal.

Den forrige mandatfordelingen ble gjort i 2020 og gjaldt ved stortingsvalget i 2021. Departementet har nå hentet inn oppdaterte grunnlagstall og beregnet hvor mange mandater hvert valgdistrikt skal ha ved stortingsvalget i 2025.

Det er få endringer i mandatfordelingen siden 2020. Akershus valgdistrikt får ett mandat til, mens Finnmark valgdistrikt mister ett mandat. Dette skyldes endringer i befolkningstallet i de ulike valgdistriktene.

Du kan lese mer om fordelingen av mandatene på regjeringens nettsider.