Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Publisert:

Når man tar kontakt med kommunen må man oppgi årsaken til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker jeg om å stemme hjemme?

Du søker til kommunen der du vil stemme om å få avgi stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med kommunen og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for å stemme hjemme er 22. november klokken 12.

Hvordan gjennomføres stemmegivingen hjemme?

Når du skal avgi din stemme forklarer valgmedarbeideren hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Å stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller til valg.
  • Du velger en stemmeseddel for partiet eller listen du ønsker å stemme på og gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme. Valget er hemmelig, og du beholder selv stemmesedlene du ikke benyttet.

Behov for assistanse og hjelp

Valgmedarbeiderne kan forklare deg rutinen for å få avgitt stemme og bistå med den assistansen du måtte ha behov for.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren eller en person du velger selv hjelpe deg med dette.
Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.