Postjournal

Søkbar postjournal for Valgdirektoratet er tilgjengelig via Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Publisert:

I OEP kan du se dokumentdetaljer, bestille innsyn i dokumenter, samt skrive ut eller lagre postjournaler.

Valgdirektoratets saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det offentlige innhold i saksdokumentene i en bestemt sak, jamfør Offentlighetsloven og Forvaltningsloven.

Unntak fra Offentlighetsloven skal i følge § 3 ha hjemmel i eller medhold i offentlighetsloven.

Søk i OEP