Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Publisert:

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer,
er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i 2023. Kongen fastsetter valgdagen før hvert valg. Valgdagen for valget i 2023 er foreløpig ikke fastsatt.