Kommunestyreval

Kommunestyret er det øvste organet i kommunen. Her blir det teke avgjerder i lokale saker som barnehagar, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskule, helse- og omsorgstenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er dei lokale sakene som påverkar kvardagen din mest. Når du røystar,
er du med og avgjer kven som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.

Det er kommunestyreval i september kvart fjerde år, og neste gong i 2027.