Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra og med 13. november frem til og med 24. november i hvilken som helst kommune.

Publisert:

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.

Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Slik forhåndstemmer du

Dersom du stemmer i Moss kommune foregår stemmegivingen slik:

Ta stemmesedler

Ta stemmeseddelen du vil bruke.

Personstemme kommunestyrevalget

Hvis du vil gi personstemmer, kan du krysse av i boksen ved siden av de listekandidatene på stemmeseddelen som du ønsker å gi personstemme
til. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Velger som bretter stemmeseddel

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

Stemple

Gå til en valgmedarbeider, og få et stempel på stemmeseddelen. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

Legg i urne

Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn Moss kommune?

Du har stemmerett i Moss kommune dersom du i Folkeregisteret var registrert som bosatt i kommunen 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra Moss kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til Moss kommune for opptelling.