Stemme på institusjon

Beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner kan avgi forhåndsstemme der.

Publisert:

Moss kommune er pålagt å avholde forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Hvem kan stemme på institusjoner og når foregår dette?

Forhåndsstemming på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære lokaler for stemmegivning. Når forhåndsstemmingen avholdes på institusjon, har alle mulighet til å stemme. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Kommunen bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemming på institusjoner og informerer om når og hvor dette skjer. Ta derfor kontakt med kommunen for å få vite nøyaktig tidspunkt.

Oppholder du deg på en institusjon i en annen kommune enn Moss, må du kontakte kommunen for å avtale tid for å stemme.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme blir du møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeideren forklarer deg rutinen for å avgi stemme og kan bistå med assistanse om du har behov for det. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen kan valgmedarbeideren eller en annen person du selv velger hjelpe deg med dette. Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Legitimasjon

Dersom du bor på institusjonen hvor forhåndsstemmingen holdes, og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg. Det er ikke anledning for andre velgere å gå god for din identitet.

Andre velgere som vil stemme på institusjonen må ha med legitimasjon.

Stemmegivning på oppsatt forhåndsstemmested

Når kommunen avholder forhåndsstemming på institusjoner setter de opp et forhåndsstemmelokale i et eget rom, eller i fellesområder hvor det er plass til dette.

Rutinen vil være lik som hvis du gikk i et forhåndsstemme- eller valglokale for å stemme:

  • En valgmedarbeider informerer deg om hvordan du skal stemme
  • Du går inn i valgavlukket, velger stemmeseddel for det partiet du ønsker å stemme på, og foretar eventuelle endringer på seddelen
  • Du går bort til et bord med to valgmedarbeidere. De sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Stemmegivning på rommet til velgeren

Har du ikke mulighet til å komme deg til stedet hvor forhåndsstemmingen foregår, kan også valgmedarbeiderne komme til rommet der du oppholder deg slik at du kan stemme der.

Dette foregår slik:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å stemme på og gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme