Søke om innføring i manntallet

Har du ikke vært registrert som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene? Da må du søke om innføring i manntallet.

Publisert:

Velgere som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste ti årene, men som sist var registrert som bosatt i Moss kommune må søke om å bli innført i manntallet.

Slik søker du

Du søker om innføring i manntallet samtidig som du stemmer, men søknadsprosedyren er avhengig av om du stemmer i Norge eller i utlandet.

Stemmer i Norge

Skal du forhåndsstemme eller stemme på valgdagen i Norge må du gi beskjed til stemmemottaker om at du ikke står i manntallet fordi du ikke har bodd i Norge i løpet av de siste ti årene. Stemmemottakeren hjelper deg da med å søke om innføring i manntallet.

Stemmer i utlandet

Skal du stemme hos en stemmemottaker i utlandet søker du ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved utenriksstemming.

Dersom du stemmer via brevpost og ikke benytter den offisielle omslagskonvolutten søker du ved å fylle ut søknad om innføring i manntallet. Du kan også skrive på konvolutten du bruker som omslagskonvolutt at du søker om innføring i manntallet i Moss kommune og en forsikring om at du er norsk statsborger.