Hjelp og assistanse

Du kan få veiledning og hjelp i valglokalet dersom du trenger det.

Publisert:

Når kommunene velger hvilke lokaler som skal benyttes som valglokaler skal de sørge for at det er enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn og bevege seg rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at de skal sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene.

Kommunene skal også sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt finner fram i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme blir du møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan stemmingen foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med assistansen du trenger. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet og forklare deg rutinen for å avgi stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Har du behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Eksempelvis kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Etter du har fått den nødvendige assistansen, går valgmedarbeideren ut av valgavlukket. Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Velgere med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kan selv velge assistent

Velgere som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at de ikke kan stemme alene kan få hjelp i valgavlukket av en person de selv peker ut, eller av en valgmedarbeider.

Det er ikke nødvendig at en valgmedarbeider blir med inn i valgavlukket dersom velgeren ønsker å få hjelp av en egenvalgt person.

Ved forhåndsstemmingen er det valgmedarbeideren som avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp i valgavlukket. På valgdagen er det stemmestyret som avgjør om velgeren oppfyller kravene dersom en valgmedarbeider eller et stemmestyremedlem mener velgeren ikke oppfyller kravene.

Stemmesedler med punktskrift

For blinde og svaksynte velgere finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift. Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på.

Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste eller et parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.