Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Publisert:

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.

Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Hvor er valglokalene og når er de åpne?

Du finner valglokalenes adresser og åpningstider på valglokaler.no.

Slik forhåndstemmer du

Dersom du stemmer i kommunen og fylket du har stemmerett i ved kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår stemmegivingen slik:

Ta stemmesedler

Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

1
Personstemme kommunestyrevalget

Du kan gi personstemmer til en eller flere kandidater dersom du ønsker det. Se hvordan du gjør det lenger ned. Veiledningen finner du også på stemmeseddelen.

2
Brett stemmesedler

Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

3
Stemple

Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivningen skal bli godkjent.

4
Legg i urne

Legg stemmesedlene i valgurnen.

5

Slik gir du personstemmer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til kandidatene du ønsker skal motta et personstemmetillegg. Fremgangsmåten for å gi personstemmer står også på stemmeseddelen.

Personstemmer ved kommunestyrevalg

Personstemme kommunestyrevalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

 

Slenger

Skriv kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

Personstemmer ved fylkestingsvalg

Personstemme fylkestingsvalget

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra kommune og bruke den når du stemmer.

Har du stemmerett i Oslo og skal stemme i valg til bydelsutvalg? Da må du bruke et blankt ark og skrive hvilket parti du stemmer på og at det gjelder for valg til bydelsutvalg i bydelen du bor i, eller du kan skrive ut en generell stemmeseddel til valg til bydelsutvalg i Oslo og ta den med til valglokalet.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.