Resultater fra folkeavstemninger i Søgne og Songdalen

Resultater fra folkeavstemningene i tidligere Søgne og Songdalen kommuner i spørsmålet om deling av Kristiansand kommune.

Updated:

Status kl. 03.05: Opptellingene er ferdig.

Hva er det stemt over?

I folkeavstemningene er det stemt over spørsmålet:

Mener du at tidligere Søgne/Songdalen kommune bør skilles ut fra Kristiansand kommune og bli en egen kommune?

Resultater for Søgne

Det er mottatt 8.380 stemmer. Disse fordeler seg slik:

 • Ja: 3.771 stemmer (45,0 %)
 • Nei: 4.515 stemmer (53,9 %)
 • Blank stemme: 94 stemmer (1,1 %)

Andre nøkkeltall for Søgne

 • Personer med stemmerett: 10.279
 • Godkjente stemmegivninger: 8.383 
 • Frammøteprosent: 81,6 %

Se protokoll for gjennomføringen av folkeavstemningen i Søgne.

Resultater for Songdalen

Det er mottatt 4.006 stemmer. Disse fordeler seg slik:

 • Ja: 1.662 stemmer (41,5 %)
 • Nei: 2.291 stemmer (57,2 %)
 • Blank stemme: 53 stemmer (1,3 %)

Andre nøkkeltall for Songdalen

 • Personer med stemmerett: 5.592
 • Godkjente stemmegivninger: 4.007
 • Frammøteprosent: 71,7 %

Se protokoll for gjennomføringen av folkeavstemningen i Songdalen.