Tilskuddsmottakere 2019

13 søkere fikk tilskudd i forbindelse med kommunestyre og fylkestingsvalget 2019.

Published:

Totalt kom det inn 66 søknader til tilskuddsordningen. Det totale søknadsbeløpet var på om lag 30 millioner kroner mens beløpet til tildeling var på 5,2 millioner kroner.

De 13 iltakene som fikk støtte hadde stor variasjon, både når det gjaldt målgruppe, geografi og type tiltak.

Tiltak som fikk tilskudd:

Norsk forbund for utviklingshemmede: Prosjekt for å øke tilgangen til valginformasjon for mennesker med utviklingshemming gjennom å utvikle en moderne nettbasert løsning med informasjon som er lettlest, tegnspråktolket og symbolsatt, som kan nå brukere i hele landet og videreutvikles til flere valg.

Tildelt: 638 600 kr

Natt&Dag AS: Multimedialt prosjekt. Hoveddelen er videoproduksjoner for nettside, men det skal også gjøres uttak i magasin, redaksjonelt innhold på nett og i sosiale medier. Det skal lages egen valgportal på ND.no hvor alle saker, bildeserier og videoproduksjoner publiseres.

Tildelt: 600 000 kr

Abdi&Aske AS: Prosjekt med et «demokratiseringsprogram» kalt «Hvorfor kom du til Norge?». Programmet skal gi stemmeberettigede velgere med innvandrerbakgrunn kunnskap om valg, og bevissthet om hvorfor det er viktig at de bruker stemmeretten. Gjennom en nettside tilpasset for lesebrett og mobil skal målgruppen kunne oppleve ulike steder i landet for å bli bedre kjent med de verdiene som gjør at de setter pris på det å bo i Norge. Nettsiden skal inneholde quiz og webinar (på ulike språk som tigrinjia, arabisk, somalisk, dari og farsi i tillegg til norsk) om valg, demokrati og hvordan bruke stemmeretten.

Tildelt: 476 000 kr

Stiftelsen Klar Tale: En særskilt avisutgivelse (papir, CD, PDF på nett, podkast på nett) på 12 sider om valget 2019 spesielt tilrettelagt unge mennesker med skrive- og språkvansker.

Tildel: 462 000 kr

From Youth to Youth Agder: Foredrag for ungdom med flerkulturelle politikere og diskusjonsmøter mellom innvandrerungdom og det lokale ungdomspolitikernettverket i Agder. I tillegg kampanje på sosiale medier for, og med, innvandrerungdom med korte videoer om valget.

Tildelt: 35 000 kr

Nordic Screens AS: Prosjektet «Ta Valget 2019», som skal være en influenceraksjon på YouTube, Instagram og Snapchat med mål om 1 mill. organiske videovisninger. Kampanjen skal påvirke unge velgere til å bruke stemmeretten.

Tildelt: 900 000 kr

Stiftelsen Mela: Melafestivalen er en gratis kultur- og familiefestival for kunst- og kulturuttrykk fra hele verden som arrangeres på Rådhusplassen i Oslo hvert år. Det søkes om støtte til produksjon av informasjonsvideoer for framvisning på festivalen, informasjon om valget i programhefter og nettsider/sosiale medier, og til å arrangere debatter og appeller i eget telt på festivalen.

Tildelt: 400 000 kr

Foreningen Røverhuset: Informasjonsarbeid rettet mot innsatte i fengsel og tidligere straffedømte om hvem som kan stemme, hvordan de stemmer, partier som stiller til valg, og hvorfor stemmeretten bør benyttes. Informasjonen skal spres gjennom flerspråklig informasjonsfilm og radioinnslag, møter mellom innsatte og politikere «på innsiden», workshops i samfunnslære og spredning av skriftlig informasjon om valget. Alt informasjonsarbeid og –materiell skal utvikles og produseres av innsatte.

Tildelt: 300 000 kr

Folkeakademiet Viken: Studieringer som verktøy for å gi kunnskap om, og skape interesse for, valget på minst 5 av 11 akademier i Oslo og Akershus med om lag 10 deltakere på hver studiering. Skal benytte etablerte miljøer, og rette tiltaket mot førstegangsvelgere (uavhengig av alder) med innvandrerbakgrunn.

Tildelt: 28 500 kr

Fakkeltog: Informasjonstiltak rettet mot stemmeberettigede innvandrere i hele landet med arabisk som morsmål for å øke bevisstheten om betydningen av å benytte stemmeretten. Skal benytte film som virkemiddel og sosiale medier som kanal.

Tildelt: 500 000 kr

Bergensmagasinet AS: Produksjon av en valgavis som skal distribueres som innstikk i Bergensmagasinet onsdag 28. august til alle husstander (143.000) i kommunene Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Meland, Lindås, Austrheim og Radøy. Utgivelsen blir i tillegg distribuert gratis på digitale plattformer og sosiale medier, samt 7000 eksemplarer til videregående skoler, høyskoler og universitet i bergensregionen. Det skal også produseres video til nettside og sosiale medier.

Tildelt: 150 000 kr

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Utvikle og spre kompetansehevende tiltak om valg rettet mot ungdomsorganisasjoner og andre aktører som møter unge velgere, slik at disse kan informere hensiktsmessig om valg og valgdeltakelse. Videre skal det gjennomføres en kampanje på sosiale medier som fremhever unge kandidater som stiller til valg. Det er også ønskelig å gjennomføre et eksperiment med telefonoppringning av førstegangsvelgere for å stimulere til økt valgdeltakelse. Utføres i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Tildelt: 210 000 kr

MIRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn: Informasjonstiltaket «Bruk din stemme – gjør en forskjell!» rettet mot kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn. Tiltaket består av opplæring av «stemmevenner» som skal stimulere andre minoritetskvinner til å benytte stemmeretten, mobiliserings- og dialogmøter, stands og valgdueller, demokrati- og deltakelsesfestival, samtalegrupper om valgsystem og politikk, informasjonskampanje i sosiale medier.

Tildelt: 400 000 kr