Hvor mange har stemt?

Se oversikt over mange som har stemt ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Per 8. september er det registrert 1 278 849 forhåndsstemmegivninger ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. Av disse er det 6 123 tidligstemmer avlagt i perioden fra 1. juli til 9. august.

Se oversikt over mottatte forhåndsstemmer.

Stemmegivning søndag 10. september

I 146 kommuner kunne man også stemme søndag 10. september. Totalt stemte 186 471 velgere denne dagen.