Forhåndsstemmer til omvalget i Moss

Nesten 9 500 velgere har forhåndsstemt ved omvalget til fylkestingsvalget i Moss kommune.

27. november er det omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune. I perioden fra 13. november til 24. november var det mulig å forhåndsstemme.

Per 24. november var det registrert 9 451 forhåndsstemmer. Dette tilsvarer 22,9% av de stemmeberettigede.

Antall registrerte forhåndsstemmer per dag:

 • 13. november: 1 124
 • 14. november: 1 323
 • 15. november: 1 147
 • 16. november: 962
 • 17. november: 702
 • 18. november: 676
 • 19. november: 220
 • 20. november: 756
 • 21. november: 599
 • 22. november: 483
 • 23. november: 669
 • 24. november: 790

Ikke endelig antall forhåndsstemmegivninger

Forhåndsstemmer som er avlagt andre steder og som ankommer Moss kommune innen kl. 17 tirsdag 28. november skal også registreres. Antallet forhåndsstemmer blir oppdatert når alle forhåndsstemmegivninger er registrert.