Velg en side

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet skal bidra til å opprettholde høy tillit til valg og demokrati i Norge gjennom å sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, informasjon til velgere, opplæring av kommuner og fylkeskommuner, evalueringer, drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA, samt valgfaglig utredning og analyse.

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsrapport 2016 er klar

Årsrapporten gir et bilde av arbeidet som er gjennomført i Valgdirektoratet i 2016. I rapporten finner du: Leders beretning Introduksjon av virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av framtidsutsikter Årsregnskap  ...

5, 2 millioner til informasjonstiltak

Youtube-kampanjer, Valgomat og tegneseriehefte er blant tiltakene som får tilskudd fra Valgdirektoratet. I alt 15 søkere får innvilget sine søknader. Valgdirektoratet har behandlet ferdig søknadene om tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og...