Valglovutvalget har levert sitt forslag til ny valglov

Utredningen er sendt på høring, med høringsfrist 31. desember 2020.

Publisert:

Hele utredningen til valglovutvalget er tilgjengelig på regjeringens høringssider.

Valglovutvalget ble oppnevnt 21. juni 2017. De fikk i mandat å vurdere alle sider av den norske valgordningen og hvordan valg gjennomføres i Norge. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende valglov.

Du kan lese mer om valglovutvalget, forslag til ny valglov og prosessen videre på regjeringens nettsider.