EVA er klar for valg 2019!

Det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) kan tas i bruk av kommunene og fylkeskommunene.


EVA er hovedstøttesystemet for valggjennomføring for kommunene og fylkeskommunene i Norge. Alle grunnlagsdataene som skal til for å gjennomføre valg i Norge registreres i dette systemet, blant annet partienes listeforslag og manntallet. Det er også i EVA at kommunene registrerer stemmegivningene på valgdagen og rapporterer inn sine valgresultater.

Kontinuerlig drift og utvikling

EVA driftes og utvikles kontinuerlig av Valgdirektoratet. Den versjonen av EVA som nå er publisert, ble påbegynt allerede før stortings- og sametingsvalget i 2017, og om ikke lenge begynner Valgdirektoratet å arbeide med versjonen som skal brukes til valget i 2021. Den største jobben gjøres likevel i etterkant av valgene og baserer seg på evalueringer og tilbakemeldinger, spesielt fra kommunene og fylkeskommunene.

Senere i vår blir EVA utvidet med to funksjoner, én for skanning av stemmesedler og én for rapportering av prognoser og valgresultater.

Veiledere

God og sikker valggjennomføring bygger på gode forberedelser. Valgdirektoratet har derfor utformet en teknisk veileder til bruk av EVA og distribuert denne til kommunene og fylkeskommunene. Tilsvarende veiledere er også utformet for bruk av skanningfunksjonen i EVA og for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr.

Systemdokumentasjon og kildekode

Ønsker du å vite enda mer om hvordan EVA er bygd opp og utviklet? Da kan du lese mer om, og laste ned, systemdokumentasjonen og kildekodene til EVA.