Hvem blir valgt?

Her finner du en liten forklaring på hva du stemmer på når det avholdes valg i Norge.


Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehage, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Ved kommunestyrevalg skal man velge hvilke representanter fra ulike partier eller grupper man ønsker skal sitte i kommunestyret.

For å finne ut hvem som blir valgt, må valgstyret i kommunen først finne ut hvor mange representanter de forskjellig partiene eller gruppene får til kommunestyret. Ved valget stemmer man på et parti/gruppe som har en liste med sine kandidater til kommunestyret. For å finne ut hvem som blir valgt må valgstyret i kommunen først finne ut hvor mange representanter de forskjellige partiene får til kommunestyret. Dette gjøres ved å telle alle stemmesedlene, og se hvor mange stemmer hvert parti/gruppe får. Dette kalles mandatfordeling. Deretter teller valgstyret opp personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt fra hvert parti eller gruppe. Dette kalles kandidatkåring. Ved kommunestyrevalg kan man gi personstemmer ved å sette et kryss i ruten ved navnet til kandidatene man ønsker å stemme på, og/eller skrive kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen (slenger). Ved å gi personstemme til en kandidat fra et annet parti/gruppe, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Dette er av betydning både for utregning av mandatfordelingen og kandidatkåringen.

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.

Ved fylkestingsvalg skal man velge hvilke representanter fra ulike partier eller grupper som man ønsker skal sitte i fylkestinget.

For å finne ut hvem som blir valgt, må fylkesvalgstyret først finne ut hvor mange representanter de forskjellig partiene eller gruppene får til kommunestyret. Dette gjøres ved opptelling av stemmesedlene og kalles mandatfordeling. Deretter teller fylkesvalgstyret opp personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt fra hvert parti eller gruppe. Dette kalles kandidatkåring. Ved fylkestingsvalg kan man gi personstemmer ved å sette et kryss i ruten ved navnet til kandidatene man ønsker å stemme på. Personstemmer har kun betydning for kandidatkåringen.

Stortingsvalg

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre fylker. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Hvert fylke har fått tildelt et fast antall representantplasser på Stortinget. Ved valgoppgjøret blir plassene fordelt mellom partiene/gruppene i fylket. Dette gjøres ved opptelling av stemmesedlene per fylke. Så finner man ut hvilke kandidater som får plassene. Ved stortingsvalg kan man endre rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen. Dette vil kunne ha betydning for hvilke kandidater som blir valgt inn på stortinget fra fylket.

Når hvert fylke er ferdig med sin opptelling og har foretatt valgoppgjør, blir valgresultatet i fylket sendt til riksvalgstyret, som beregner hvilke kandidater som får utjevningsmandatene. Hvert fylke får ett utjevningsmandat. Totalt skal 169 representanter velges til Stortinget.