Hjelp til å stemme i valglokalet

Alle velgere som ønsker å avgi sin stemme ved valget, skal få muligheten til det. For å ivareta dette, jobber kommunene aktivt med å tilrettelegge lokalene og sørge for at disse er tilgjengelige for alle velgergrupper. Videre kan velgere med behov for assistanse, få det når de skal avgi sin stemme.


Slik hjelper kommunen deg i valglokalet

Tilgjengelighet til og i valglokalet

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Dette innebærer at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet, og forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du har behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Eksempelvis så kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Ha med seg ledsager i valgavlukket

Dersom du har behov for assistanse, er det valgmedarbeideren som skal bistå deg med dette. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper. Denne hjelperen kan være med inn i valgavlukket, i tillegg til valgmedarbeideren. Det er imidlertid valgmedarbeideren som skal bistå deg ved behov, og det må være tydelig for valgmedarbeideren at det er du som velger som avgir en stemme til det partiet du ønsker å stemme på. Dette er for å hindre utilbørlig press. I Norge er det ikke mulighet å stemme på vegne av noen, heller ikke om man er verge. Derfor kan ikke ledsager avgi en stemme på vegne av deg som velger – det er du selv som skal avgi denne.

Punktskrift

Dersom du har nedsatt syn eller er blind, finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift. Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på. Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste/parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.