Til Stortingsvalget 2021 : Valgdag

Valgdagen

Valgdagen for stortingsvalget 2021 er 13. september.


På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.

Skal du flytte?

Du har stemmerett og avgir stemme i kommunen du er manntallsført i. Dersom du flytter etter 30. juni, står du innført i manntallet i kommunen du flytter fra, selv om du melder flytting.


Andre aktuelle artikler