Til Stortingsvalget 2021 : Tilskudd til informasjonstiltak
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Støtte til å informere om valg i 2021

Vil du bidra til at flere stemmer ved valget? Har du en god idé om hvordan vi kan få enda flere velgere til urnene? Slik kan du få støtte til din idé!

Arkivert

Valgdirektoratet utlyser tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2021. Målet med tilskuddet er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen.

Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak som kampanjer, nettsider, produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og så videre.

Prioriterte målgrupper

Tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon blir prioritert.

Hvem kan søke tilskudd?

Organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Tiltaket det søkes om tilskudd må være partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet. 

Bevilger totalt 5,5 millioner

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at det bevilges 5 537 000 kroner til formålet. Valgdirektoratet tar forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen før tilskudd kan utbetales. Erfaringsmessig søkes det om mer tilskudd enn det er midler til. Det er derfor mulig at søknader som innvilges får tildelt mindre tilskudd enn det søkes om.

Slik søker du tilskudd

Informasjon om søknadsprosessen finnes i forskriften om tilskudd til informasjonstiltak. 

Søknad kan sendes inn så snart forskriften er vedtatt ved å bruke Valgdirektoratets elektroniske søknadsskjema.

Tilskuddsordningen forvaltes av Valgdirektoratet. Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på post@valg.no.

Søknadsfristen er 15. november 2020.