Til Stortingsvalget 2021 : Stemmerett

Har du stemmerett?

Her kan du se hvem som har stemmerett ved stortingsvalget 2021.


Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.