Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Signer listeforslag

Nå er det mulig å signere listeforslag elektronisk.


Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Vil du signere et listeforslag?

Her finner du listene som er opprettet digitalt.