Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Se hvilke partier kan stille liste etter forenklet regelverk ved stortingsvalget i 2021.


Nye partier som ønsker å stille liste til valg, må oppfylle visse krav om oppslutning. Dette gjør de ved å samle et visst antall underskrifter. Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved stortingsvalget 2021 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

 • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
 • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet.

Valgdirektoratet har utarbeidet en egen mal og veiledning til utfylling av listeforslag.

Oversikt over partier som kan stille etter forenklet regelverk ved stortingsvalget 2021:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Partier som har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg

Nyregistrerte partier som ikke har stilt ved stortingsvalg kan stille liste med forenklet regelverk dersom de har et lokallag hvor de ønsker å stille liste. To personer fra lokallaget med stemmerett i valgdistriktet må i så fall undertegne listeforslaget.

Disse kravene gjelder følgende registrerte partier:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Industri- og næringspartiet
 • Partiet sentrum

Denne listen kan oppdateres på grunn av saksbehandlingstid.

Partier som faller utenfor ordningen med forenklet regelverk

Øvrige registrerte partier må oppfylle kravene i valgloven § 6-3 (2) for å kunne stille liste.

Ved stortingsvalg kreves underskrifter fra minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet.

Disse kravene gjelder følgende registrerte partier:

 • Kystpartiet
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Samfunnspartiet