Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Digitale listeforslag

Opprett et nytt eller rediger ditt digitale listeforslag.


Politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper kan bruke denne løsningen alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

Den midlertidige lovendringen åpner ikke for å samle inn underskrifter til å få partier registrert i Partiregisteret.  Partier som kan stille liste etter forenklet regelverk kan ikke bruke løsningen til å samle inn underskrifter til sine listeforslag. 

Som listestiller samler du inn underskrifter som er underlagt taushetsplikt jf. valgloven §15-4 og valgforskriften §13. Ved å ta i bruk denne løsningen forplikter du deg til å:

  1. følge overnevnte lov og forskrift 
  2. slette alle elektroniske underskrifter etter at fylkesvalgstyrene har behandlet listeforslagene
  3. overholde punktene i Valgdirektoratets avtale for bruk av denne løsningen

Opprett eller rediger listeforslag.

Innlevering av digitale listeforslag

Digitalt innsamlede underskrifter må også leveres til det aktuelle valgstyret med samme frist som de fysiske. Listestillere må derfor laste ned disse fra løsningen og sende dem til valgstyret i fylkeskommunen som er ansvarlig for det valgdistriktet de ønsker å stille til valg i.

Det er opp til valgstyrene hvordan de ønsker å få disse levert. Se nettsidene til den aktuelle fylkeskommunen eller ta kontakt med dem for å få informasjon om de ønsker å få dette oversendt som vedlegg over e-post eller sammen med de fysiske listeforslagene.