Tilgang til EVA for pressen

En rekke medieaktører får tilgang til valgsystemet EVA for å kunne gjengi valgresultatene på egne plattformer.

Publisert:

Valgdirektoratet har som mål å gi velgerne nødvendig informasjon om valg, og skape interesse rundt valg hos velgere og andre interessenter. Ved å tilgjengeliggjøre valgresultater til medieaktørene, gir vi disse muligheten til å videreformidle dette korrekt til velgerne.

Hva får mediene tilgang til?

Mediene som inngår avtale med Valgdirektoratet får tilgang til valgresultatdata fra og med valgdagen 11. september 2023 kl. 19.30.

Hvem kan få tilgang?

Valgdirektoratet kan kun tilrettelegge for og inngå tjenesteavtaler med riksdekkende nyhetsmedier eller nyhetsmediekonsern, som benytter valgdata knyttet til valggjennomføring og ikke til andre kommersielle formål.

Slik søker du

Valgdirektoratet har kontaktet medieaktørene som har hatt tilgang ved tidligere valg med invitasjon til å inngå ny avtale for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Medieaktører som ikke har hatt avtale tidligere og som mener de oppfyller kravene, kan ta kontakt med Valgdirektoratet på redaksjonen@valg.no innen utgangen av februar 2023.