Stortingsvalget 2021

Her finner du oversikt over hvilke partier og kandidater som stilte til valg ved stortingsvalget 2021.

Publisert:

Oversikten bygger på data som er rapportert inn fra fylkeskommunene via valgsystemet EVA.

Rådatafil

Listene er også tilgjengelig som rådatafiler i formatene csv, xls og xlsx. Disse inneholder alle lister og kandidater til stortingsvalget 2021.