Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

På denne siden finner du oversikt over alle partier og grupper som stilte lister, inklusive kandidatnavn, i alle kommuner og fylkeskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Publisert:

Oversikten bygger på data som er rapportert inn fra kommunene og fylkeskommunene via det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA).

Ved kommunestyrevalget stilte 58 189 personer til valg og ved fylkestingsvalget stilte 7 030 personer til valg. Totalt skal det velges 10 632 personer til landets kommunestyrer og 718 personer til landets fylkesting.

På landsbasis var det ved kommunestyrevalget 213 forskjellige partier og grupper som stiller lister, mens tallet var 20 for fylkestingsvalget.

Valglister og kandidater

Pdf-filene under er oppdatert 13.08.2015.

Kommunestyrevalget 2015

Filene det lenkes til under er i pdf-format og kan lastes ned.

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo kommune

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Fylkestingsvalget 2015

Filene det lenkes til under er i pdf-format og kan lastes ned.

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Rådatafiler

Rådatafilene under i excel, odf og csv inneholder alle lister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Filene er oppdatert den 01.07.2015.

[last ned filen i excel]  [ last ned filen odf]  
[last ned csv-fil for kommunestyrevalget]
[last ned csv-fil for fylkestingsvalget]
[last ned csv-fil for valg til bydelsutvalg i Oslo]

På grunn av manglende krav til rapportering mellom kommunene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i valgadministrasjonssystemet EVA, fremkommer ikke kjønn på alle kandidater. Direktoratet har ikke mulighet til å framskaffe de manglende dataene.

SSB publiserte statistikk over kandidater, fordelt på kjønn og kommuner den 25. juni.