Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har via SSB samlet inn oversikt over alle valglister og kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.

Publisert:

På denne siden finnes oversikter over alle valglistene i alle landets kommuner. Her er også samlet ulik statistikk med generelle data rundt valglistene, kandidater, antall valgdager etc. I tillegg finnes rådatafiler i excel og odf som kan benyttes til egne sammenstillinger.

Generell informasjon

Generell statistikk om kandidater, antall, kjønnsfordeling m.m. Begge valg. .pdf

Informasjon om antall valgdager, antall representanter som skal velges og valgkretser. Kommunestyrevalg. .pdf

Informasjon om antall representanter som skal velges. Fylkestingsvalg. .pdf

Valglister

Oversikt over hvilke valglister som stiller i de enkelte kommuner og fylkeskommuner. .xls .ods

Kommunestyrevalget

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Fylkestingsvalget

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

Rådatafiler

Alle lister og kandidater til kommunestyrevalg. .xls  .odf

Alle lister og kandidater til fylkestingsvalg .xls  .odf

Informasjon om antall valgdager, antall representanter som skal velges og valgkretser. Kommunestyrevalg. .xls  .odf

Informasjon om antall representanter som skal velges. Fylkestingsvalg. .xls .odf