Til Om valg : Mer om valg

Tilgang til EVA for pressen

En rekke medieaktører får tilgang til EVA for å kunne gjengi valgresultatene på egne plattformer.


Valgdirektoratet har som mål å gi velgerne nødvendig informasjon om valg, og skape interesse rundt valg hos velgere og andre interessenter. Ved å tilgjengeliggjøre relevant informasjon og valgresultater til medieaktørene, gir vi disse muligheten til å videreformidle dette korrekt til velgerne.

Hva får mediene tilgang til?

Mediene får tilgang til grunnlagsdata, som inneholder informasjon om geografi og kandidatene som stiller til valg, samt prognoser og valgresultater. Medieaktørene får disse tilgangene gjennom rapporter, som de bruker til å lage egne presentasjoner på sine plattformer.

Tilgangen til grunnlagsdata får de så snart data fra samtlige kommuner og fylkesvalgstyrer er innsamlet og kvalitetssikret hos Valgdirektoratet i juni 2019.

Tilgang til reelle valgresultatdata gis fra og med valgdagen 13. september 2021 kl. 19:30 til og med 30. september 2021 kl. 15:00.

Hvem får tilgang?

Valgdirektoratet kan kun tilrettelegge for og tilby tjenesteavtaler for bruk av EVA admin til de som oppfyller visse krav.

  • Er riksdekkende nyhetsmedier eller nyhetsmediekonsern, som benytter valgdata knyttet til valggjennomføring og ikke til andre kommersielle formål
  • Har signert avtale om tilgang til API for valgdata fra EVA

Valgdirektoratet har kontaktet medieaktørene som har fått tilgang til EVA ved tidligere valg med invitasjon til å inngå ny avtale for stortings- og sametingsvalget 2021. Medieaktører som ikke har vært med tidligere og som mener de oppfyller kravene, kan ta kontakt med Valgdirektoratet på redaksjonen@valg.no innen utgangen av februar 2021.