Over 900 valgansvarlige på samling

Godt over 900 valgansvarlige fra kommuner, fylkeskommuner deltar på opplæringssamlinger fra 25. februar.


En av de viktigste tjenestene Valgdirektoratet tilbyr kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med deres valggjennomføring, er å avholde samlinger for dem i forkant av hvert valg. På disse samlingene får ferske valgansvarlige en grundig og praktisk innføring i valggjennomføring, mens de mer rutinerte får en god dose faglig påfyll.

Webinar for nye valgansvarlige

Nytt av året er at nye valgansvarlige har hatt anledning til å delta på et webinar i grunnleggende valggjennomføring i forkant av samlingene. Dermed stiller deltakerne med et jevnere kompetansenivå enn det som har vært tilfelle ved tidligere samlinger.

To ganger to intensive dager

Hver valgansvarlig er på samling i to dager. Dagene er delt mellom foredrag fra Valgdirektoratet på formiddagene og grupperomarbeid etter lunsj. På grupperommene utveksler de valgansvarlige kompetanse og erfaring gjennom å løse praktiske oppgaver og diskutere aktuelle problemstillinger som de fleste vil møte under valget. Fokuset på den første samlingen vil være på forberedelser til valg og stemmegivning.  

I mai møtes de valgansvarlige og Valgdirektoratet igjen til nye samlinger. Da vil fokuset være på opptelling av stemmesedler.