Forskrift om manuell telling vedtatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd.

Publisert:

Departementet mener valgsystemet vi har er godt og sikkert, men setter nå inn et ekstra tiltak for å sikre tilliten til valget. Den nye forskriften sikrer at det blir gjort to uavhengige tellinger ved at den foreløpige tellingen av alle stemmesedler skal skje manuelt. Mange kommuner teller stemmene manuelt allerede.

Departementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen.

Det er også vedtatt andre endringer i forskriften, blant annet i bestemmelsen om utforming av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg siden det er mange som skal velge flere representanter til kommunestyret og fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler.

Du kan lese mer om forskriftsendringen på regjeringen.no