Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

12 582 veljarar tidligstemte

Mellom 1. juli og 9. august nytta 12 582 veljarar seg av moglegheita til å tidligstemme før den ordinære førehandstemmeperioden byrjar innanriks.

Arkivert

Tidligstemmegjeving er eit innanriks tilbod for dei som ikkje har moglegheit til å stemme i den ordinære førehandstemmeperioden, frå 10. august til 8. september, eller på sjølve valdagen, 11. september. Tidligstemmegjeving skal sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få moglegheit til å stemme.

Utanriks kan norske statsborgarar førehandstemme på norske utanriksstasjonar i perioden 1. juli til 1. september.

Det er per 9. august registrert motteke til saman 12 582 tidligstemmer, fordelt etter fylke slik:

Fylke

Antall tidligstemmer

Østfold

541

Akershus

1 550

Oslo

740

Hedmark

323

Oppland

343

Buskerud

673

Vestfold

335

Telemark

334

Aust-Agder

185

Vest-Agder

495

Rogaland

1 407

Hordaland

1 525

Sogn og Fjordane

280

Møre og Romsdal

1 078

Sør-Trøndelag

525

Nord-Trøndelag

429

Nordland

922

Troms

282

Finnmark

243

Totalt

12 582