Organisasjon og leiing

Valdirektoratet er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert:
  • Valdirektoratet blei oppretta 1. januar 2016
  • Valdirektoratet har i dag 31 tilsette og heldt til i Tønsberg

Leiargruppa

Bjørn Berg

Bjørn Berg
Direktør

bjorn.berg@valg.no

Kristin Skorpen

Kristin Skorpen
Administrasjon

kristin.skorpen@valg.no

Kristina Brekke Jørgensen

Kristina Brekke Jørgensen
Kommunikasjon

kristina.jorgensen@valg.no

Elin Olderlund Westby

Elin Olderlund Westby
Fagavdeling

elin.westby@valg.no

Cecilie Jacobsen Yri

Cecilie Jacobsen Yri
Valgsystem

cecilie.yri@valg.no