Jobbe hos oss

Valdirektoratet har i dag 24 tilsette og held til i fine lokale ved Tønsberg Brygge.


Vi legg vekt på mangfald, og har som mål å nå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar med redusert funksjonsevne og personar med innvandrarbakgrunn.

I Valdirektoratet får du fagleg engasjerte og sosiale kollegaar. Vi er ein organisasjon med miljø for nytenking og kreativitet. Vi tilbyd også fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar gjennom Statens Pensjonskasse.

Valdirektoratet har 29 tilsette og held til i fine lokale ved Tønsberg brygge.

Her er finner du ledige stillinger i Valdirektoratet.