Til Om val : Meir om val

Valdagen er satt

Måndag 13. september 2021 går vi til valurnene.

Publisert:

Valdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er måndag 13. september. Det vart avgjort i statsråd 6. mars.

Det einskilde kommunestyre kan sjølv vedta at det også skal gjennomførast val i kommunen søndag 12. september 2021.