Hjelp til å røyste

Alle veljarar som ønskjer å røyste ved valet, skal få høve til det.

Publisert:

Kommunane jobbar aktivt med å leggje lokala til rette og syte for at desse er tilgjengelege for alle veljargrupper.

Veljarar med behov for det kan få rettleiing, assistanse og hjelp i vallokalet. Kommunane legg også til rette for at ein kan røyste på institusjon og heimanfrå.