Nesten 200 000 stemte på søndag

159 kommuner hadde valgdag også søndag 12. september. Det var det 194 191 velgere som benyttet seg av.

Inkludert forhåndsstemmer, betyr dette at totalt 1 645 913 har brukt stemmeretten sin før valgdagen i dag den 13. september. Det utgjør 47,28 prosent av alle stemmeberettigede ved årets valg.

Valgdistrikt forhåndsstemmer Valgting søndag Totalt prosent stemt
Østfold 77 829 24 998 102 827 45,92
Akershus 208 132 24 895 233 027 49,46
Oslo 224 810 39 089 263 899 54,34
Hedmark 57 717 10 037 67 754 44,51
Oppland 49 319 16 544 65 863 49,75
Buskerud 83 708 6 455 90 163 47,05
Vestfold 73 880 7630 81 510 44,55
Telemark 46 644 14 867 61 511 46,97
Aust-Agder 32 930 6 161 39 091 44,78
Vest-Agder 59 491  1 313 60 804 44,23
Rogaland 141 835 8 481 150 316 45,08
Hordaland 177 052  2 154 179 206 46,87
Sogn og Fjordane 33 069 773 33 842 43,23
Møre og Romsdal 85 558 4 037  89 595 46,57
Sør-Trøndelag 113 724 1 709 115 433 46,63
Nord-Trøndelag 41 668 255 41 923 41,66
Nordland 71 016 8 857 79 873 43,87
Troms Romsa 44 967 14 161 59 128 47,39
Finnmark Finnmárku 22 564  1 775 24 339 44,57
Totalt 1 645 913 194 191  1 840 104 47,28

Se forhåndsstemmer og valgtingsstemmer fordelt på kommune