Stortings- og sametingsvalet 2021

Når valoppgjeret er ferdig veit vi kva for parti som har kome inn på Stortinget, kor mange mandat partia har fått og kva for kandidatar som er valde inn.

pen-and-paper.svg