Stemme hjemme

Velgere som har behov, kan be kommunen om å få stemme hjemmefra. Valgmedarbeidere fra kommunen vil da komme hjem til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan avgi din stemme der du er.

Publisert:

I valgloven står det at velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme. Når man tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må man derfor oppgi grunn til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker man om å få stemme hjemme?

I valgloven står det at man må søke til kommunen om å få avgi sin stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Når må jeg søke om å stemme hjemme?

Kommunen setter selv frist for når man må søke om å stemme hjemme. Denne fristen skal settes et sted mellom siste tirsdag og siste fredag før valgdagen. For å få vite nøyaktig frist i din kommune, kan du ta kontakt med kommunen.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme, vil valgmedarbeideren forklare hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeiderne kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. En valgmedarbeider kan forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Kanskje trenger du assistanse under hele stemmegivningen eller kanskje holder det at valgmedarbeideren leser opp alle partinavnene for deg?Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi sin stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme