Hjelp og assistanse i valglokalet

Slik hjelper kommunen deg i valglokalet

Publisert:

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Dette innebærer at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet, og forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du har behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Eksempelvis så kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp, og hjelperen har taushetsplikt.

Punktskrift

Dersom du har nedsatt syn eller er blind, finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift. Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på. Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste/parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.