Hjelp til å stemme

Alle velgere som ønsker å stemme ved valget skal få muligheten til det.

Publisert:

Kommunene  jobber aktivt med å tilrettelegge lokalene og sørge for at disse er tilgjengelige for alle velgergrupper.

Velgere med behov for det kan få veiledning, assistanse og hjelp i valglokalet. Kommunenen legger også til rette for at man kan stemme på institusjon og hjemmefra.