Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september.

Publisert:

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legger vi ut alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider på valglokaler.no.

Forhåndsstemmer du i en kommune utenfor eget valgdistrikt?

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene før regionreformen. Forhåndsstemmer du i en kommune som ligger i et annet valgdistrikt enn kommunen du er manntalsført i, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer.

Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard  og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet.