Signere listeforslag

Et listeforslag er en liste med kandidater som ønsker å stille liste ved valg.

Published:

Det er partiene som utarbeider forslag til liste, og listeforslaget er grunnlaget for stemmeseddelen. 

Partiene eller grupper som ikke er registrert i Partiregisteret, eller som hadde en lav oppslutning ved siste stortingsvalg, må samle inn underskrifter for å kunne stille liste.

Her kan du lese mer om krav og frister til listeforslag.

Du som har stemmerett i valgdistriktet listen gjelder for, kan skrive under på et listeforslag. 

For å vite at du signerer på et listeforslag kan det være nyttig å sjekke ut at listen du skriver under på inneholder: 

  • Navnet på partiet eller gruppen 
  • Hvilket valg listen gjelder for 
  • Hvilket valgdistrikt listen gjelder 
  • Navn og fødselsdato på kandidatene 

Det er to måter et listeforslag kan opprettes på. Det er dermed også to måter listeforslaget kan underskrives på. Dette er enten på en liste på papir eller via den elektroniske listeforslagsportalen. 

Vil du skrive under på en liste på papir skal underskriften din være på side 2. På side 1 skal kandidatenes navn og fødselsdato stå oppført.  

Dersom du underskriver på et elektronisk listeforslag kan det hende du har fått tilsendt en lenke, eller oppgitt en nettadresse direkte til et listeforslag, eller du navigerer deg frem selv i listeforslagsportalen. Du må logge deg inn ved bruk av ID-porten. Når du har kommet inn på siden får du spørsmål om hvilket valg det gjelder, hvilket fylke eller hvilken kommune du vil gå inn på. Du får da en oversikt over de listene som er tilgjengelige for underskrifter.

Når du har funnet frem til det listeforslaget du ønsker å signere på trykker du på knappen "Signer". Du må logge deg inn ved bruk av ID-porten og signerer listeforslaget ved å trykke på "Signer listeforslag". Etter du har signert får du en bekreftelse på at underskriften din er mottatt med dato og klokkeslett. Om du går inn igjen senere vil informasjonen om at du har signert være tilgjengelig.

Opplysningene om at du har skrevet under på et listeforslag er underlagt taushetsplikt. Opplysningene dine er derfor kun tilgjengelig for valgmyndigheten som skal behandle listeforslaget.

Elektroniske listeforslag – partier som stiller forenklet 

Partier som stiller etter forenklet regelverk kan samle inn sine to underskrifter fra styremedlemmer i lokallaget, med stemmerett i valgdistriktet, ved å legge til vedkommende som administrator for listeforslaget. Listeforslag fra partier som stiller forenklet er kun synlig for administratorer.

For å signere som styremedlem må du logge inn ved bruk av ID-porten. Du blir da møtt med en pop-up hvor du må godta begge valgene for å komme deg videre. Videre må du finne fram til listeforslaget ved å navigere til korrekt kommune eller fylkeskommune. Signer listeforslaget ved å trykke deg inn på det.

Når du har signert ser du at det kommer en bekreftelse øverst på listeforslaget. Bekreftelsen angir dato og klokkeslett for signaturen. Administrator kan sjekke at styremedlemmer har signert ved å se på antall signaturer inne på listeforslaget.

Se veiledning for signering av listeforslag for partier som stiller etter forenklet regelverk.