Tiltak for å hindre uønsket påvirkning i valget

1. juni lanserte regjeringen 13 tiltak som skal styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning ved høstens stortings- og sametingsvalg.

Tiltakene skal hindre uønsket påvirkning før, under og etter valget, og er rettet mot både kandidater, innbyggere, medier og de som er ansvarlige for gjennomføring av valget.

Se regjeringen.no for mer informasjon om tiltakene og arbeidsgrupen som står bak.