Tidligstemming

Du kan stemme fra 1. juli.

Personer som ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan be om å få tidligstemme i perioden fra 1. juli t.o.m. 9. august.

Her finner du mer informasjon om å tidligstemme.