Stortingsvalget ble godt gjennomført

Evalueringene etter stortingsvalget er klare, og de viser at valget ble godt gjennomført til tross for pandemisituasjonen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har evaluert valggjennomføringen, Valgdirektoratets tjenester til kommuner og fylkeskommuner og tilgjengeligheten ved stortingsvalget 2021.

Godt gjennomført valg

Valggjennomføringsundersøkelsen undersøker en rekke forhold rundt kommunenes og fylkeskommunenes arbeid ved valg. Evalueringene viser at valget i 2021 ble gjennomført på en god måte, til tross for pandemisituasjonen.

Les mer: Evaluering av valggjennomføring og Valgdirektoratets tjenester.

Tilgjengelighet og tilrettelegging

Ni av ti kommuner mener også at de fleste velgere med funksjonsnedsettelse kunne stemme i samtlige valglokaler i kommunen. Det viser evalueringen av tilgjengelighet og tilrettelegging ved stortingsvalget 2021.

Samtidig viser rapporten at det er rom for forbedring når det gjelder fremkommelighet til valglokalene og merking/skilting.