SMS fra Valgdirektoratet

Onsdag 1. september sendte Valgdirektoratet SMS til velgere med en påminnelse om årets stortingsvalg.

De aller fleste stemmeberettigede over hele landet mottok denne meldingen fra Valgdirektoratet 1. september:

«Hei. Vi minner om valgdagen 13. september. Du kan forhåndsstemme til og med 10. september. Husk å følge smittevernråd når du stemmer. Hilsen Valgdirektoratet».

Hvem mottar SMS?

Stemmeberettigede som er registrert med et norsk mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret, og som ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige mottar SMS.

Grunnlaget for utsendelsen er manntallet 29. august og opplysninger registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret 31. august. Det sendes SMS til ca. 3,5 millioner stemmeberettigede.

SMSen blir sendt til stemmeberettigede uavhengig av om man har forhåndsstemt eller ikke.

Hvorfor sender vi melding?

Vi sender SMS til velgere som en hyggelig påminnelse om valgdagen 13. september og muligheten til å forhåndsstemme til og med 10. september.

Ved tidligere valg er det gjennomført forsøk med utsendelse av SMS til et representativt utvalg velgere. Dette hadde signifikant effekt i enkelte velgergrupper som i utgangspunktet hadde lavere valgdeltakelse enn befolkningen for øvrig.

Det er Valgdirektoratet som sender ut SMS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.